Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanbedrog gyda Mynytho

Llanbedrog gyda Mynytho - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Angela Ann Russell Annibynnol 548 95% Etholwyd
John Grant Fifield Ceidwadwyr 27 5% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 575
Etholwyr 1204
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 188
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Angela Ann Russell 95% Etholwyd
John Grant Fifield 5% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd7
Cyfanswm a wrthodwyd8