Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanberis

Llanberis - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Kimberley Jones Plaid Cymru 506 59% Etholwyd
Heather Lynne Jones Annibynnol 282 33% Ni etholwyd
Colin Frazier Owen 67 8% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 855
Etholwyr 1585
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 288
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Kimberley Jones 59% Etholwyd
Heather Lynne Jones 33% Ni etholwyd
Colin Frazier Owen 8% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5