Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanllyfni

Llanllyfni - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Peter Thomas 304 49% Etholwyd
Dafydd Thomas Plaid Cymru 267 43% Ni etholwyd
Dan Hunt Y Blaid Werdd 51 8% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 622
Etholwyr 1438
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 219
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Thomas 49% Etholwyd
Dafydd Thomas 43% Ni etholwyd
Dan Hunt 8% Ni etholwyd