Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanuwchllyn

Llanuwchllyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Alan Evans Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd