Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanwnda

Llanwnda - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Huw Llwyd Rowlands Plaid Cymru 331 59% Etholwyd
Gareth Humphreys 232 41% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 563
Etholwyr 1082
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 288
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Llwyd Rowlands 59% Etholwyd
Gareth Humphreys 41% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5