Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanystumdwy

Llanystumdwy - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Rhys Tudur Plaid Cymru 538 71% Etholwyd
Gwen Vaughan Jones Annibynnol 136 18% Ni etholwyd
Ioan Gwynfor Hughes 83 11% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 757
Etholwyr 1580
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 289
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhys Tudur 71% Etholwyd
Gwen Vaughan Jones 18% Ni etholwyd
Ioan Gwynfor Hughes 11% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd3