Canlyniadau etholiad ar gyfer Menai (Caernarfon)

Menai (Caernarfon) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Ioan Thomas Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd