Canlyniadau etholiad ar gyfer Morfa Nefyn a Thudweiliog

Morfa Nefyn a Thudweiliog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Gareth Tudor Morris Jones Plaid Cymru 638 76% Etholwyd
Hughie Williams 202 24% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 840
Etholwyr 1688
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 266
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gareth Tudor Morris Jones 76% Etholwyd
Hughie Williams 24% Ni etholwyd