Canlyniadau etholiad ar gyfer Morfa Tywyn

Morfa Tywyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
John Pughe 274 53% Etholwyd
Mike Stevens Annibynnol 247 47% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 521
Etholwyr 1373
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 231
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
John Pughe 53% Etholwyd
Mike Stevens 47% Ni etholwyd