Canlyniadau etholiad ar gyfer Nefyn

Nefyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Gruffydd Williams Annibynnol Dim cystadleuaeth Etholwyd