Canlyniadau etholiad ar gyfer Peblig (Caernarfon)

Peblig (Caernarfon) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dewi Jones Plaid Cymru 444 66% Etholwyd
Jonathan Jones Annibynnol 231 34% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 675
Etholwyr 1792
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 334
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dewi Jones 66% Etholwyd
Jonathan Jones 34% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(c) Ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr wrtho/wrthi1
Cyfanswm a wrthodwyd2