Canlyniadau etholiad ar gyfer Pen draw Llyn

Pen draw Llyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Gareth Williams 697 77% Etholwyd
Dafydd Huw Williams 203 23% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 900
Etholwyr 1481
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 255
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gareth Williams 77% Etholwyd
Dafydd Huw Williams 23% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3