Canlyniadau etholiad ar gyfer Pen-y-groes

Pen-y-groes - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Craig Jeremy ab Iago Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd