Canlyniadau etholiad ar gyfer Penrhyndeudraeth

Penrhyndeudraeth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Meryl Roberts Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd