Canlyniadau etholiad ar gyfer Porthmadog (Dwyrain)

Porthmadog (Dwyrain) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Nia Wyn Jeffreys Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd