Canlyniadau etholiad ar gyfer Porthmadog (Gorllewin)

Porthmadog (Gorllewin) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Gwilym Jones Annibynnol 301 45% Etholwyd
Llywelyn Rhys Plaid Cymru 275 41% Ni etholwyd
Joe McDonald Llafur 88 13% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 664
Etholwyr 1310
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 233
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwilym Jones 45% Etholwyd
Llywelyn Rhys 41% Ni etholwyd
Joe McDonald 13% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6