Canlyniadau etholiad ar gyfer Rachub

Rachub - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Paul John Rowlinson Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd