Canlyniadau etholiad ar gyfer Trawsfynydd

Trawsfynydd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Elfed Roberts Annibynnol Dim cystadleuaeth Etholwyd