Canlyniadau etholiad ar gyfer Tryfan

Tryfan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Arwyn Herald Roberts Plaid Cymru 315 60% Etholwyd
Aeron Maldwyn Jones 136 26% Ni etholwyd
Lari Parc Annibynnol 75 14% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 526
Etholwyr 1145
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 159
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Arwyn Herald Roberts 60% Etholwyd
Aeron Maldwyn Jones 26% Ni etholwyd
Lari Parc 14% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2