Canlyniadau etholiad ar gyfer Waunfawr

Waunfawr - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Edgar Wyn Owen Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd