Canlyniadau etholiad ar gyfer Y Bala

Y Bala - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dilwyn Morgan Plaid Cymru 618 88% Etholwyd
Fiona Hopkins Y Blaid Werdd 88 12% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 706
Etholwyr 1432
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 171
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dilwyn Morgan 88% Etholwyd
Fiona Hopkins 12% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd7
Cyfanswm a wrthodwyd7