Canlyniadau etholiad ar gyfer Y Faenol

Y Faenol - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Menna Baines Plaid Cymru 461 79% Etholwyd
Andrew Richard Joyce Democratiaid Rhyddfrydol 122 21% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 583
Etholwyr 1726
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 296
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Menna Baines 79% Etholwyd
Andrew Richard Joyce 21% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd9
Cyfanswm a wrthodwyd9