Canlyniadau etholiad ar gyfer Y Groeslon

Y Groeslon - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Llio Elenid Owen Plaid Cymru 432 56% Etholwyd
Bethan Mair Williams 345 44% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 777
Etholwyr 1407
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 5
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 296
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llio Elenid Owen 56% Etholwyd
Bethan Mair Williams 44% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3