Canlyniadau etholiad ar gyfer Y Groeslon

 Plaid Cymru Ennill Llio Elenid Owen was etholwyd with a majority of 11%. Cafodd cyfanswm o 777 o bleidleisiau eu bwrw.

Table of main parties and election candidates retaining deposit
Ymgeisydd EtholiadolPlaidNifer%Statws% Newid
Llio Elenid OwenPlaid Cymru43256%Newly electedn/a
Bethan Mair Williams34544%Ni etholwydn/a