Canlyniadau etholiad ar gyfer Yr Eifl

Yr Eifl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Jina Gwyrfai Plaid Cymru 198 35% Etholwyd
Cian Ireland Llafur 196 34% Ni etholwyd
Lois Fychan 175 31% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 569
Etholwyr 1204
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 196
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jina Gwyrfai 35% Etholwyd
Cian Ireland 34% Ni etholwyd
Lois Fychan 31% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd2