Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanuwchllyn

Llanuwchllyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Alan Jones Evans Plaid Cymru 368 96% Etholwyd
Anne Margret Williams Democratiaid Rhyddfrydol 16 4% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 384
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alan Jones Evans 96% Etholwyd
Anne Margret Williams 4% Ni etholwyd