Canlyniadau etholiad ar gyfer Canol Tref Caernarfon

Canol Tref Caernarfon - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Olaf Cai Larsen Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd