Canlyniadau etholiad ar gyfer Aberdyfi

Aberdyfi - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dewi Owen Annibynnol 232 51% Etholwyd
Dave Lewis Ceidwadwyr 226 49% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 458
Etholwyr 942
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 3
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 179
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dewi Owen 51% Etholwyd
Dave Lewis 49% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd2