Canlyniadau etholiad ar gyfer Abererch

Abererch - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Richard Glyn Roberts Annibynnol 346 57% Etholwyd
Peter Read Annibynnol 163 27% Ni etholwyd
Mici Plwm Plaid Cymru 101 17% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 610
Etholwyr 1019
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 178
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Richard Glyn Roberts 57% Etholwyd
Peter Read 27% Ni etholwyd
Mici Plwm 17% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1