Canlyniadau etholiad ar gyfer Clynnog

Clynnog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dafydd Owen Davies Plaid Cymru 283 56% Etholwyd
Selina Jane Lloyd 184 36% Ni etholwyd
Dannielle Marcella Murphy Y Blaid Werdd 42 8% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 509
Etholwyr 1025
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 183
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dafydd Owen Davies 56% Etholwyd
Selina Jane Lloyd 36% Ni etholwyd
Dannielle Marcella Murphy 8% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(c) Ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr wrtho/wrthi1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd3