Canlyniadau etholiad ar gyfer Gerlan

Gerlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Einir Wyn Williams Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd