Canlyniadau etholiad ar gyfer Glyder (Bangor)

Glyder (Bangor) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Elin Walker Jones Plaid Cymru 467 87% Etholwyd
Steven John Bell Annibynnol 70 13% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 537
Etholwyr 1252
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 3
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 257
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elin Walker Jones 87% Etholwyd
Steven John Bell 13% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd2
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd3