Canlyniadau etholiad ar gyfer Hendre

Hendre - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Coj Parry Llafur 310 51% Etholwyd
Anna Jane Evans Plaid Cymru 303 49% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 613
Etholwyr 1417
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 362
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Coj Parry 51% Etholwyd
Anna Jane Evans 49% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd2
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd3