Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanrug

Llanrug - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Beca Brown Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd