Canlyniadau etholiad ar gyfer Penisarwaun

Penisarwaun - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Elwyn Jones Annibynnol Dim cystadleuaeth Etholwyd