Canlyniadau etholiad ar gyfer Pwllheli (Gogledd)

Pwllheli (Gogledd) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Elin Hywel Plaid Cymru 331 55% Etholwyd
Dylan Bullard Annibynnol 269 45% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 600
Etholwyr 1572
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 253
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elin Hywel 55% Etholwyd
Dylan Bullard 45% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6