Canlyniadau etholiad ar gyfer Tregarth a Mynydd Llandygai

Tregarth a Mynydd Llandygai - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Beca Roberts Plaid Cymru 663 70% Etholwyd
Huw Vaughan Jones Llafur 197 21% Ni etholwyd
John Hardy Ceidwadwyr 88 9% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 948
Etholwyr 1704
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 407
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Beca Roberts 70% Etholwyd
Huw Vaughan Jones 21% Ni etholwyd
John Hardy 9% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(c) Ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr wrtho/wrthi4
Cyfanswm a wrthodwyd5