Canlyniadau etholiad ar gyfer Bowydd a Rhiw

Bowydd a Rhiw - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Elfed Wyn ap Elwyn Plaid Cymru 313 72% Etholwyd
Marie Daniels 120 28% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 433
Etholwyr 1276
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 184
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elfed Wyn ap Elwyn 72% Etholwyd
Marie Daniels 28% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd2