Etholiadau Lleol Cyngor Gwynedd - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Plaid Cymru 44 51%
Annibynnol 16 24%
7 15%
Llafur 1 5%
Democratiaid Rhyddfrydol 1 2%
Ceidwadwyr 0 2%
Y Blaid Werdd 0 < 1%
Aelod Unigol 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a