Executive post

Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Disgrifiad

Cyfrifoldeb am:

 

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Ymgynghoriaeth Gwynedd

Asiantaeth Cefnffyrdd

Gwneir y swydd gan