Executive post

Dirprwy Arweinydd a Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant

Disgrifiad

Cyfrifoldeb am:

 

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Perthynas gyda’r Gwasanaeth Iechyd

Gwneir y swydd gan