Manylion y mater

Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol am eu barn, ac mae unrhyw sylwadau wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Angen penderfyniad: 24 Mai 2023 by Cyd-Bwyllgor GwE

Penderfyniadau

Eitemau