Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 1af Rhagfyr, 2022 1.00 y.h. - Y Cyngor

7. CYNLLUN GOSTYNGIADAU TRETH CYNGOR 2023-24


Cyfarfod:  Dydd Iau, 1af Rhagfyr, 2022 1.00 y.h. - Y Cyngor

8. TRETH CYNGOR: HAWL DISGRESIWN I GANIATAU DISGOWNTIAU A/NEU GODI PREMIWM


Cyfarfod:  Dydd Iau, 4ydd Mai, 2023 1.30 y.h. - Y Cyngor

11. UWCH GYFLOGAU