Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 20fed Mawrth, 2023 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif C22/0256/13/LL Brig Y Nant, Coetmor New Road, Bethesda, LL57 3LU


Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Ebrill, 2023 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.6 Cais Rhif C22/0256/13/LL Brig Y Nant, Coetmor New Road, Bethesda, LL57 3LU


Cyfarfod:  Dydd Llun, 22ain Mai, 2023 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

8.5 Cais Rhif C23/0148/17/LL Uwchlaw'r Rhos, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7UE


Cyfarfod:  Dydd Llun, 19eg Mehefin, 2023 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif C23/0148/17/LL Uwchlaw'r Rhos, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7UE


Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Gorffennaf, 2023 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.7 Cais Rhif C22/0909/22/LL Fferm Taldrwst Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RR