Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 16eg Tachwedd, 2020 11.00 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.5 Cais Rhif C20/0623/19/AC - Tir ger Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Caernarfon


Cyfarfod:  Dydd Llun, 7fed Rhagfyr, 2020 11.00 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.5 Cais Rhif C19/0950/21/LL Tir Gyferbyn Maes Bleddyn, Bethesda


Cyfarfod:  Dydd Llun, 7fed Rhagfyr, 2020 11.00 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.6 Cais Rhif C20/0848/11/LL 137 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NT


Cyfarfod:  Dydd Llun, 21ain Rhagfyr, 2020 11.00 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

4.1 Cais Rhif C19/1072/11/LL Tir gerllaw Pen Y Ffridd Road, Pen Y Ffridd, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2DQ


Cyfarfod:  Dydd Llun, 11eg Ionawr, 2021 11.00 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif C20/0811/14/LL - Llanw, 6 Lôn Sydney, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1ET


Cyfarfod:  Dydd Llun, 11eg Ionawr, 2021 11.00 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.5 Cais Rhif C20/0538/03/LL - Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DW


Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Chwefror, 2021 11.00 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

5.4 Cais Rhif C20/0764/32/LL Maes Carafanau Gelliwig Farm, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RG


Cyfarfod:  Dydd Llun, 24ain Mai, 2021 11.00 y.b. - Pwyllgor Cynllunio

7.3 Cais Rhif C20/1076/14/LL Coed Helen Holiday Park Lôn Coed Helen, Caernarfon, LL54 5RS