Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 2ail Rhagfyr, 2021 1.00 y.h. - Y Cyngor

8. TRETH CYNGOR: HAWL DISGRESIWN I GANIATAU DISGOWNTIAU A/NEU GODI PREMIWM 2022/23