Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 22ain Mai, 2023 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

8.5 Cais Rhif C23/0148/17/LL Uwchlaw'r Rhos, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7UE


Cyfarfod:  Dydd Llun, 19eg Mehefin, 2023 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.1 Cais Rhif C23/0148/17/LL Uwchlaw'r Rhos, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7UE