Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Gorffennaf, 2023 1.00 y.h. - Pwyllgor Cynllunio

5.7 Cais Rhif C22/0909/22/LL Fferm Taldrwst Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RR


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Tachwedd, 2023 1.00 y.h. - Y Cabinet

6. YSGOL FELINWNDA


Cyfarfod:  Dydd Iau, 7fed Rhagfyr, 2023 1.30 y.h. - Y Cyngor

8. TRETH CYNGOR - HAWL DISGRESIWN I GANIATAU DISGOWNTIAU A / NEU GODI PREMIWM 2024/25