Rhestr o gyrff allanol

Mae nifer o Gyrff Allanol sydd yn annibynnol, ond yn cael effaith ar feysydd gwaith y Cyngor.

Er mwyn hybu a chynnal partneriaethau effeithiol mae cynrhychiolwyr o'r Cyngor yn aelodau o'r Pwyllgorau a Fforymau sydd yn rheoli neu gynghori'r sefydliadau hyn.

Er mwyn canfod manylion cyswllt cynrychiolydd y Cyngor ar Gorff Allanol penodol, yna dilynwch y ddolen berthnasol.