Pori cynlluniau gwaith i'r dyfodol

Rhestr yw'r flaenraglen o'r prif benderfyniadau fydd yn cael eu gwneud gan y cyngor dros y misedd nesaf. Bydd y penderfyniadau yma yn cael eu gwneud naill ai gan y Cabinet, aelodau unigol o'r Cabinet neu swyddogion trwy bwerau dirprwyedig.

Mae'r flaenraglen yn cael ei gyhoeddi ar ddiwrnod gwaith cyntaf y mis.

Mae'r flaenraglen yn cynnwys disgrifiad byr o'r penderfyniad a geisir; pwy fydd yn gwneud y penderfyniad; pryd fydd y penderfyniad yn cael ei wneud; manylion unrhyw ymgynghori fydd yn digwydd gyda trigonion lleol ac unrhyw randdeiliaid eraill, a manylion cyswllt er mwyn derbyn gwybodaeth bellach (gan gynnwys adroddiadau a phapurau cefndir).

 

Plans
  • Nid oes cynlluniau wedi eu cyhoeddi ar gyfer y cyfnod hwn