Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Glyder Fawr, Council Offices, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1BN

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Trevor Edwards Aelod Mynychwyd
Brian Jones Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Aelod Mynychwyd
I. Dilwyn Lloyd Cadeirydd Mynychwyd
W. Tudor Owen Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
R. Hefin Williams Aelod Mynychwyd
Dyfed Wyn Edwards Aelod Ymddiheuriadau
Sion W. Jones Aelod Ymddiheuriadau
W. Roy Owen Aelod Ymddiheuriadau
Glyn Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Craig ab Iago Aelod Absennol
Endaf Cooke Aelod Absennol
Christopher Hughes Aelod Absennol
Aeron M. Jones Aelod Absennol